Pages Menu
Categories Menu

dodano 24 lis, 2017 w Aktualności

Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim

Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim

 

Informujemy, że od 21.11.2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim z punktem zamiejscowym w Jordanowie pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w powiecie suskim.

Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Do zadań ośrodka należy:

1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; 

2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów; 

5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu (zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom). 

Rodziców zainteresowanych uzyskaniem pomocy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Poradnią ul. Rynek 8, tel. (33)8742606 lub z punktem zamiejscowym w Jordanowie ul. Banacha 1, tel. (18)2674785