Pages Menu
Categories Menu

dodano 11 gru, 2008 w Aktualności

PUNKT KONSULTACYJNY

 

W związku z przyjętym przez Radę Ministrów Rządowym programem na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w rejonie działania naszej placówki – tj. w powiecie suskim zostały powołane „Punkty konsultacyjne dla rodziców”.

Aktualnie od 24.11.2008 do 20.12.2008 roku czynny jest Punkt Konsultacyjny w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim.

Dyżur pełnią:
pedagog w każdy wtorek – godz. 14:00-19:00
psycholog w każdy czwartek – godz. 15:00-18:00

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ramach w/w programu w szkołach i przedszkolach powiatu suskiego odbywają się pozalekcyjne zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym realizowane przez pracowników pedagogicznych placówki (psychologów, pedagogów, logopedów).

Tematyka oraz miejsce prowadzonych zajęć:

1) Stymulowanie zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy oraz doskonalenie wymowy już ukształtowanej w grupie dzieci 5-letnich i 6-letnich poprzez wykorzystywanie zabaw usprawniających pracę narządów mowy, zabaw logorytmicznych, ortofonicznych, oddechowych i rytmizujących. Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej.

2)Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Bieńkówce.

3) Zajęcia stymulujące rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci 5-letnich. Przedszkole Publiczne w Bystrej.

4) „Lidi i Didi nasi przyjaciele” – zajęcia stymulujące polisensoryczne poznawanie u dzieci 6 – letnich. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wysokiej.

5) „Poznajemy siebie” – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I szkoły podstawowej . Szkoła Podstawowa w Wysokiej.

6)Stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami emocjonalnymi i językowymi w klasach I – III szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zembrzycach.