Pages Menu
Categories Menu

Terapia

 
1.Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 

2. Grupa terapeutyczna dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

3. Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w nauce.

4. Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci:

- z trudnościami w nauce,
– leworęcznych,
– ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

5. 
Indywidualna terapia psychologiczna:
– zaburzeń emocjonalnych m.in. fobia szkolna,
– zaburzeń zachowania,
– kierunkowana na doskonalenie umiejętność koncentracji uwagi,
– wspierająca radzenie sobie z trudnymi lub urazowymi zdarzeniami, sytuacjami, utratami
– Ukierunkowana na podnoszenie motywacji do pracy,
– Ukierunkowana na podnoszenie kompetencji społecznych

6. Terapia rodzinna

7. Terapia moczenia nocnego dla dzieci i ich rodzin.

8. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym w młodszym i starszym wieku szkolnym.