Pages Menu
Categories Menu

Terapia EEG-Biofeedback

Poradnia prowadzi terapię metodą EEG-Biofeedback. Jest to medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu, uczy się jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych, co przekłada się na zmiany w funkcjonowaniu.

 

Treningi poprawiają m.in.:

 • koncentrację uwagi,

 • szybkość myślenia,

 • kreatywność,

 • pamięć,

 • nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.

 

Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne) sprawią, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla dziecka ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością.

Terapia EEG-Biofeedback, jako nieinwazyjna metoda terapii jest zalecana dla dzieci i młodzieży z:

 • nadpobudliwością psychoruchową, ADHD,

 • specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii,

 • problemami w koncentracji uwagi,

 • osłabioną pamięcią,

 • trudnościami emocjonalnymi (lęki, bezsenność, trudności w radzeniu sobie ze stresem)

 • opóźnionym rozwojem mowy,

 • innymi trudnościami rozwojowymi.

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Przed ewentualnym rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback konieczna jest konsultacja neurologiczna i wykonanie badania EEG głowy.

Badanie EEG wraz z opisem prób:

- RZ (reakcja zatrzymania oczy zamknięte – otwarte),

- HY (hiperwentylacja),

- FS (fotostymulacja),

- dodatkowo dla osób leworęcznych określenie dominacji półkulowej.

 

Ważne, by w opisie powyższego badania dodatkowo została umieszczona informacja o braku przeciwwskazań do podjęcia przez dziecko terapii EEG Biofeedback.