Pages Menu
Categories Menu

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Drodzy Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele!

 

Od 2011 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej (z punktem zamiejscowym w Jordanowie) prowadzi zajęcia „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla rodziców, wychowawców, nauczycieli.Zajęciaodbywają się w formie 10-ciu cyklicznych spotkań na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jordanowie, ul. Banacha 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań wspierających rodzica, wychowawcę, nauczyciela w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi doświadczanymi na co dzień, ale przede wszystkim w nawiązaniu bliskich relacji z dzieckiem.

Zagadnienia objęte programem:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były przez dziecko respektowane

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

  • aktywne, wspierające słuchanie

  • motywowanie młodego człowieka do współdziałania

  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań

  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

  • budowanie realnego poczucia własnej wartości młodego człowieka

  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Aktualnie w każdym roku szkolnym prowadzimy dwie edycje zajęć „Szkoły dla rodziców i wychowawców ” – jesienną dla rodziców (w okresie od października do grudnia) i wiosenną dla wychowawców, nauczycieli (od lutego lub marca do maja/czerwca).

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Poradni w Jordanowie lub pod numerem telefonu 18 26 74 785.

Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!