Pages Menu
Categories Menu

Badania przesiewowe

Poradnia prowadzi badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy:

Systemy badań słuchu i wzroku: „SŁYSZĘ…” i „WIDZĘ…” są multimedialnymi programami komputerowymi. Systemy te są jednym z wielu komputerowych narzędzi do badania słuchu i wzroku opracowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie w ramach umowy z MENiS we współpracy z Katedrą Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej.

System „SŁYSZĘ…” przeznaczony jest do badania słuchu, przede wszystkim u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych klas I – III.
Badanie słuchu oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu zrozumiałości mowy w szumie.
Dodatkowo dla dzieci przedszkolnych możliwe jest przeprowadzenie badania słuchu opartego na sprawdzeniu rozumienia dźwięków mowy.

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
01-943 Warszawa, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1 (d. Pstrowskiego)
tel. (022) 835 66 70
tel/fax: (022) 835 52 14
www.ifps.org.pl

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy
05-830 Nadarzyn
tel. (0 22) 356 03 66

 

System „WIDZĘ…” przeznaczony jest do badania wzroku zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Badanie wzroku oparte jest na automatycznej analizie ankiety , teście widzenia barwnego, teście zeza ukrytego oraz teście różnicowania kontrastu.

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie
03-709 Warszawa, ul. Sierakowskiego 13
tel. (22) 618 55 56
(22) 618 84 85
www.spkso.waw.pl

Logopedzi w ramach swojej pracy przeprowadzają również badania przesiewowe mowy u dzieci w przedszkolach i szkołach powiatu suskiego.