Pages Menu
Categories Menu

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM:

 

 • Specjalistyczne badania diagnostyczne:

- psychologiczne,

- pedagogiczne,

- logopedyczne.

 • Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy.
 • Terapia (w formie indywidualnej i grupowej):

- logopedyczna,

- psychologiczna,

- pedagogiczna,

- terapia rodzin.

 • Doradztwo zawodowe.
 • Wydawanie opinii psychologiczno – pedagogicznych i logopedycznych.
 • Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Prowadzenie prelekcji, warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych  dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Interwencja kryzysowa.
 • Konsultacje specjalistyczne, porady bez badań.
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Działalność informacyjno-szkoleniowa.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i innych specjalistów.
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.