Pages Menu
Categories Menu

dodano 20 paź, 2010 w Aktualności

KONFONFERENCJA – Przemocy mówimy NIE!

Szanowni Państwo!
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, 34-200, tel. (33)874 26 06 oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31, 34-200, tel. (33) 874 21 01 zapraszają na konferencję

„Przemocy mówimy NIE!”

Konferencja odbędzie się 04.11.2010 (tj. czwartek) w godzinach od 10:00 do 16:00 w Sali Rycerskiej Zamku w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1.
Relacje o przemocy wypełniają serwisy informacyjne całego świata. Jej ofiarą padają ludzie na wszystkich kontynentach, niezależnie od kultury, środowiska, płci czy wieku. Kroniki policyjne całego świata odnotowują nasilenie się częstotliwości występowania przemocy, oraz wzrost ilości przestępstw dokonanych z zastosowaniem przemocy. Z każdej strony pada pytanie: dlaczego tak się dzieje?

Nasza konferencja będzie próbą znalezienia odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z przemocą w szkole i w rodzinie. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w niej.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia.

Zgłoszenia na konferencje można dokonywać za pomocą formularza znajdującego się na stornie:

www. kuratorium.krakow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt :
Marta Zaręba (667691202)
Anita Leśniak (504229730)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 29.10.2010 roku

Z poważaniem

Renata Spisak – Sowa Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Joanna Dyrcz- Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

Program konferencji

1. Rozpoczęcie konferencji-przywitanie zaproszonych gości.
– Pani Renata Spisak – Sowa Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
-Pani Joanna Dyrcz- Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Godzina: 10.00 -10.15

2. Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty- Aleksandra Palczewskiego
Godzina: 10.15-10.25

3. Wystąpienie zaproszonych gości:
– Starosta Suski- Pan Andrzej Pająk i inni,
Godzina: 10.25-10.35

4. „Przemoc domowa, instytucje i organizacje w służbie pomocy dziecku i rodzinie”.
Pani Wanda Badura- Madej psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, długoletni Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, współautorka jednej z pierwszych książek na temat przemocy w rodzinie w Polsce (2001) ” Przemoc w rodzinie – interwencja kryzysowa i psychoterapia”.
Godzina: 10.35- 11.20

5. „Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży- sposoby reagowania szkoły i rodziny”
Pan Ryszard Izdebski pedagog, psycholog kliniczny specjalista II st., psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa . Psychiatrycznego, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”, kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ, dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii,
Godzina: 11.20- 12.20

6. Publikacje dotyczące przemocy w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Pani Renata Kosała – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Godzina: 12.20- 12.30

7. Podziękowanie dla instytucji działających w ramach programu „Przeciw przemocy” – budowanie lokalnych koalicji”.
– Pani Joanna Dyrcz- dyr. OIK
Godzina: 12.30- 12.50

Przerwa (30 minut)
Godzina: 12.50- 13.20

8. „Dziecko wykorzystywane seksualnie”
Pani Iwona Wiśniewska –pedagog, psycholog, Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie,
Godzina: 13.20-14.10

9. „Jak sobie radzić z agresją u dzieci”
– Pani Halina Krzyształowicz-Stachyra Pedagog, studia podyplomowe z psychologii wychowawczej na UJ. Pracuje jako terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”, Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Godzina: 14.10-14.55

10. „Dziecko pod parasolem prawa”
-rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej- starszy aspirant Paweł Siwiec
Godzina: 14.55-15.25

11. Podsumowanie i zakończenie konferencji
– Dyrektor PPP- Pani Renata Spisak – Sowa
– Dyrektor OIK – Pani Joanna Dyrcz
Godzina: 15.30

Dokumenty do pobrania: