Pages Menu
Categories Menu

Dokumenty do pobrania

 

DRUKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

- Kwestionariusz dla rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nadpobudliwego

- Ocena przebiegu terapii

- Skierowanie ucznia na badanie do PPP

- Skierowanie ucznia na badanie do PPP – ryzyko dysleksji (kl.I-III)

- Wniosek o badanie dziecka lub podopiecznego

- Wniosek o przekazanie dokumentacji

- Wniosek o przeprowadzenie warsztatów,szkolenia,prelekcji

- Wniosek o terapię dziecka lub podopiecznego

- Wniosek o terapię EEG-Biofeedback

- Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych

- WNIOSEK O KOMPLEKSOWĄ OPIEKE DZIECKA I JEGO RODZINY RAMACH WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO–REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

 

 

WSKAZANIA DO PRACY Z DZIECKIEM

 
 
 
DRUKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW – ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNE DOKUMENTY, AKTY PRAWNE